ഇതിലേ വന്നു പോയവര്‍

Thursday, July 22, 2010

പ്രവാസി ..
ഇവിടെയുള്ളതോ കേവലം കൊയ്ത്തുകാര്‍ ...
നിലവിളികളില്‍ സ്വയം ചുരുങ്ങുന്നവര്‍ ...
നിലമവര്‍ക്കില്ല ,വിളവവര്‍ക്കല്ല...ബാക്കിയായ്‌ ..
നിലയുറക്കാത്തോരീ ജീവിതം മാത്രം ......

സാക്ഷികള്‍
നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പറയുന്നത് മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചാണ് .
കാലത്തിന്റെ സൂചിമുന നോവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെകുറിച്ച്...
യുദ്ധം,മരണങ്ങള്‍,അനാഥത്വം,ദാരിദ്ര്യം..എല്ലാം,
ദിനരാത്രങ്ങളുടെ നൂലില്‍ കോര്‍ത്ത ആവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്...
എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് അവര്‍ കരയുന്നു,കാരണം
അവരും ഒരിക്കലിവിടെ ജീവിച്ചു മരിച്ചവരായിരിക്കാം.

സ്നേഹം
സ്നേഹത്തെ എനിക്ക് ഭയമാണ്
ചിലപ്പോളത് കൂര്‍ത്ത മുള്ളുകളാല്‍ നോവിക്കും...
മറ്റുചിലപ്പോള്‍ പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം പരത്തും.
പാതികാഴ്ച മങ്ങിയവനെ പോലെ
വ്യക്തമല്ലാത്ത ജീവിതകാഴ്ചകള്‍ വരക്കും...\
എങ്കിലും കവികള്‍ അതിനെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നു
കമിതാക്കള്‍ സ്തുതി പാടുന്നു ..
അതിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ രൂപം ആര്‍ക്കും അറിയില്ല.
അതിനുപോലും.

മലയാളത്തില്‍ ഇവിടെ അഭിപ്രായം എഴുതാം

Type in Malayalam (Press Ctrl+g to toggle between English and Malayalam)

Translate

ആദ്യാക്ഷരി