ഇതിലേ വന്നു പോയവര്‍

Wednesday, April 21, 2010

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും......
എന്റെ ചെറിയ ലോകത്തിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം...
ഇതു "ബൂലോഗ"(ബ്ലോഗ്‌ ലോകം)ത്തിലേക്കുള്ള എന്റെ ഒരു ചെറിയ കാല്‍ വയ്പ്പാണ്....
ഇവിടെ എന്നിലെ എന്നെ നിങ്ങള്ക്ക് കാണാം.....
അടുത്തറിയാം....
എന്റെ കണ്ണീരും സ്വപ്നങ്ങളും നിങ്ങളുമായും പങ്കുവയ്ക്കാം.....
കാത്തിരിക്കുക...
ഈ മഴപ്പക്ഷിയുടെ ചെറിയ കുത്തികുറിക്കലുകള്‍ക്കായി...
നിങ്ങളുടെ വിമര്‍ശനങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുക....

No comments:

Post a Comment

മലയാളത്തില്‍ ഇവിടെ അഭിപ്രായം എഴുതാം

Type in Malayalam (Press Ctrl+g to toggle between English and Malayalam)

Translate

ആദ്യാക്ഷരി